Contact Us

Company:
Name:PHOENIX Pharma d.o.o.
Regionalni centar:RC BijeljinaRC Sarajevo
Adresa:Stefana Dečanskog bbRogačići bb
Grad:76300 Bijeljina, RS/BiH71000 Sarajevo, BiH
Zemlja:Bosnia and Herzegovina
Telefon:+387 55 231 200+ 387 33 774 600
E-Mail:office@phoenix.ba

E-Mail Od:

Apoteka: E-Mail:

E-Mail Do:

E-Mail:

Subject:

Message: